A webáruház üzemeltetőjének adatai

Az üzemeltető neve: Calypso Health & Beauty Kft. (a továbbiakban: eladó)

A szolgáltató székhelye: 1067 Budapest, Eötvös u. 35.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@vitalo.hu

Cégjegyzékszáma: 01-09-185822

Adószáma: 24850809-2-42

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: (+36) 20 4950205

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: Mikro VPS Kft., 9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 33.

Felhasználási feltételek

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. 1. Calypso Health & Beauty Kft (a továbbiakban: eladó) üzleti feltételei (a továbbiakban: üzleti feltételek) a kölcsönös jogokat és kötelezettségeket szabályozzák az eladó és egy másik természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: vevő) között az eladó online áruházán keresztül megkötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: adásvételi szerződés) alapján. Az online áruházat az Eladó üzemelteti a vitalo.hu webhelyen (a továbbiakban: „Weboldal”) a webes felületen keresztül (a továbbiakban: az áruház webes felülete).

1.2. A Feltételek rendelkezései a vételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és a feltételek magyar nyelven vannak megírva.

2. FELHASZNÁLÓI REGISZTRÁCIÓ

2.1 A vevő weboldalon történő regisztrációja alapján a vevő hozzáférhet felhasználói felületéhez. A felhasználói felületről a vevő árut rendelhet (a továbbiakban: felhasználói fiók). Ha a webes felület lehetővé teszi, a vevő regisztráció nélkül is rendelhet árut közvetlenül a webes felületről.

2.2 A weboldalon történő regisztrációkor és az áruk megrendelésekor a vevő köteles a helyes és valósághű információkat megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókba bevitt adatokat minden változtatás után frissíteni.

2.3 A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A vevő köteles bizalmasan kezelni a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat.

2.4 A Vevő nem jogosult harmadik fél számára engedélyezni a felhasználói fiók használatát.

2.5 Az eladó megszüntetheti a felhasználói fiókot, különösen akkor, ha a vevő egy évnél hosszabb ideig nem használta felhasználói fiókját, vagy ha a vevő megsérti az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeit (ideértve a feltételeket is).

2.6 A Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem biztos, hogy folyamatosan rendelkezésre áll, különös tekintettel a hardver és a szoftver szükséges karbantartási ideje alatt.

3. A VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

3.1. A bolt webes felülete tartalmazza az eladó által eladásra kínált termékek listáját, ideértve az egyes kínált áruk árait is. A kínált áruk áfát tartalmaznak. Az áruk eladási ajánlata és ezen áruk érvényesek mindaddig, amíg azok megjelennek a bolt webes felületén. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy egyéni tárgyalási feltételek mellett adásvételi szerződést kössön. A bolt webes felületén található áruk eladására vonatkozó összes ajánlat nem kötelező érvényű, és az eladó nem köteles ezen árukra adásvételi szerződést kötni.

3.2. Az áruház webes felülete információkat tartalmaz a csomagolás és a szállítás költségeiről is. A bolt webes felületén feltüntetett, az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos információk csak azokra az esetekre vonatkoznak, amikor az árut Magyarország területén szállítják.

3.3 Áru megrendelésére a vevő megrendelőlapot tölt ki a bolt webes felületén. A megrendelőlap információkat tartalmaz a következőkről:

  • megrendelt áruk (a megrendelt árukat a vevő “beteszi” a bolt webes felületének elektronikus kosárába)
  • az áruk beszerzési árának fizetési módja, információ a megrendelt áruk szállításának szükséges módjáról
  • információ az áruk szállításával kapcsolatos költségekről

(a továbbiakban együttesen: „Rendelés”).

3.4. A megrendelés elküldése előtt a vevő ellenőrizheti és megváltoztathatja a vevő által a megrendelésbe bevitt adatokat, figyelembe véve annak lehetőségét is, hogy a vevő észlelje és kijavítsa az adatoknak a megrendelésbe történő bevitele során felmerülő hibákat. A vevő a „megrendelés” gombra kattintva elküldi a megrendelést az eladónak. Az eladó a megrendelés kézhezvételét követően haladéktalanul, a Vevő felhasználói felületén vagy a megrendelésben megadott e-mail címre (a továbbiakban: „Vevő e-mail címe”) e-mailben megerősíti a kézhezvételt a Vevő felé. Megrendeléssel a vevő megerősíti, hogy elolvasta és elfogadja ezeket a feltételeket.

3.5. A megrendelés jellegétől (áruk mennyisége, beszerzési ár, becsült szállítási költségek) függően az eladó mindig jogosult kérni a vevőtől a rendelés további megerősítését (pl. Írásban vagy telefonon).

3.6. Az Eladó haladéktalanul e-mailben igazolja a megrendelés kézhezvételét a Vevő e-mail címére; Maga az adásvételi szerződés az adásvételi szerződésnek az eladó általi megkötésére irányuló javaslat elfogadásával jön létre, amely az áruknak az eladó által a vevőnek történő elküldése vagy az adásvételi szerződésnek az eladó általi e-mail útján történő kifejezett elfogadásának minősül.

3.7. A Vevő tudomásul veszi, hogy az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni, különösen olyan személyekkel, akik korábban jelentősen megsértették a vételi szerződést (ideértve a feltételeket).

3.8. A vásárló beleegyezik abba, hogy a távközlés eszközeit használja a vételi szerződés megkötésekor. A Vevőnél a távközlési eszközök használatával kapcsolatban az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban felmerült költségeket (internet-kapcsolat, telefonhívások költségeit) maga a Vevő viseli.

4. A TERMÉK ÁRA ÉS A FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. A vásárló a következő módon fizetheti meg az árut és az áruk szállításával kapcsolatos költségeket a vásárlási megállapodás szerint:

– készpénzben az irodában személyes átvétel esetén;
– utánvéttel kézbesítéskor a futárnak;
– banki átutalással

4.2. A vételárral együtt a vevő köteles az eladónak az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket is fizetni az eladónak. Eltérő rendelkezés hiányában a vételár magában foglalja az áruk szállításával kapcsolatos költségeket is.

4.3. Készpénzes fizetés vagy utánvétes fizetés esetén a vételárat az áru átvételekor kell fizetni.

4.4. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő köteles megfizetni az áruk vételárát az eladó bankszámlájára. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevőnek a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége teljesül, amikor a vonatkozó összeget jóváírják az eladó számláján.

4.5. Az eladó jogosult, különösen akkor, ha a vevő nem erősíti meg a megrendelést, az áru vevőnek történő elküldése előtt kérni a teljes vételár kifizetését.

4.6. Ha ez az üzleti kapcsolatokban szokásos, vagy ha azt az általánosan kötelező erőjű jogi előírások előírják, akkor az eladó adózási okmányt – számlát állít ki a Vevőnek a vételi szerződés alapján teljesített kifizetésekről. Az eladó a hozzáadottérték-adó fizetője. Adózási okmány – a számlát az eladó a vevőnek adja ki az áru megfizetése után, vagy elektronikus formában elküldi a vevő e-mail címére.

5. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

5.1. A Vevő tudomásul veszi, hogy a módosított Ptk. 53. §-ának (8) bekezdése alapján (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv) a Vevő kívánsága szerint módosított áruk szállítására nem lehet visszavonni az adásvételi szerződést, romlandó (főleg élelmiszerek), kopás vagy elavulás.

5.2. Az 5. cikk (1) bekezdésében említett eset vagy más olyan eset kivételével, amikor az adásvételi szerződést nem lehet visszavonni, a vásárlónak joga van indoklás nélkül az áru-szerződéstől büntetés nélkül elállni, a Ptk. 53. §-ának (7) bekezdésével összhangban, és az áruk kézhezvételétől számított tizennégy (14) napon belül. A vásárlási szerződéstől való elállással az árut kézhezvételétől számított tizennégy (14) napon belül az eladó címére kell visszaküldeni.

5.3. Abban az esetben, ha a Szerződés 5.2. Cikke alapján eláll a szerződéstől, az adásvételi szerződést a kezdetektől felmondják. Az árut az visszavonásnak az eladónak történő megküldésétől számított tizennégy (14) munkanapon belül vissza kell adni az eladónak. Amennyiben a Vevő megsérti az előző mondatban foglalt kötelezettséget, az eladó az áru árának 0,1% -át kitevő szerződéses büntetésre jogosult, a Vevő minden késedelem napjára visszatér az ilyen áruk beszerzési áráig. . Ez a rendelkezés nem érinti a szerződéses büntetés hatálya alá tartozó kötelezettség megszegéséből eredő károk megtérítésének jogát, még akkor is, ha a kár meghaladja a szerződéses büntetést. Az árukat sértetlenül és felhasználatlanul, sérülési jelek nélkül, vissza kell adni az eladónak az eredeti csomagolásban.

5.4. Az áru Vevőnek a Feltételek 5.3. Cikke szerinti visszaküldésétől számított tíz (10) napon belül az eladó jogosult felülvizsgálni a visszaküldött árut, különös tekintettel annak megállapítására, hogy a visszaküldött áruk nem sérültek-e, nem koptak-e vagy nem részlegesen fogyasztottak-e. Ezt a rendelkezést a termék elsődleges csomagolására is alkalmazni kell.

5.5. Amennyiben a Szerződés 5. cikkének (1) bekezdése alapján eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb tíz (10) napon belül az áruk felülvizsgálatára vonatkozó időszak végétől számítja vissza a vételárat a Vevőnek a Feltételek 5.4. Pontja szerint. Az eladó jogosult a vételárat készpénzben visszatéríteni, amikor az árut a vevőnek visszaküldi.

5.6. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha a Vevő által visszaküldött áruk megsérültek, vagy részben elfogyasztottak, az eladó jogosult a Vevőtől a Vevő által elszenvedett károk megtérítésére. Az eladó jogosult a felmerült károk megtérítésére vonatkozó követelést egyoldalúan a vevő által a vételár visszatérítésére vonatkozó követeléssel szemben beszámítani. Hasonlóképpen, az eladó jogosult egyoldalúan beszámítani a szerződéses büntetés követelését a Szerződési Feltételek 5. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Vevőnek a vételár visszatérítésére irányuló igényével szemben.

6. ÁRUK SZÁLLÍTÁSA ÉS KÉZBESÍTÉSE

6.1. Az áruk kiszállításának módját az eladó határozza meg, kivéve, ha a vételi szerződés másként rendelkezik. Ha a szállítási módról a vevő kérésére állapodnak meg, akkor a vevő viseli az ezzel a szállítási móddal járó kockázatot és esetleges további költségeket.

6.2. Ha az eladó az adásvételi szerződés alapján köteles az árut a Vevő által a megrendelésben megadott helyre szállítani, a Vevő köteles az árut átvételkor átvenni. Ha a vevő nem veszi át az árut kézbesítéskor, akkor az eladó jogosult 10000 FT tárolási díjat követelni, és felmondhatja a vételi szerződést.

6.3. Abban az esetben, ha a Vevő indokai miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottaktól eltérő módon kell kézbesíteni, a Vevő köteles megtéríteni az áruk ismételt kiszállításával járó költségeket.

6.4. Az áru szállítójától történő átvételekor a vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén azonnal értesíti a szállítót. A csomagolás megsértése esetén, amely jelzi a jogosulatlan belépést a szállítmányba, a vevőnek nem kell a szállítmányt a szállítótól átvennie. A szállítólevél aláírásával a vevő megerősíti, hogy az áruk küldeménye megfelel minden feltételnek és követelménynek, és hogy a csomag megsértésével kapcsolatos későbbi panaszokat nem lehet figyelembe venni.

7. FELELŐSSÉG A HIBÁKÉRT, GARANCIA

7.1. A feleknek az eladó hibákért való felelősségére vonatkozó jogait és kötelezettségeit, ideértve az eladó jótállási felelősségét, a vonatkozó, általánosan kötelező erőjű rendeletek szabályozzák.

7.2. Az eladó a Vevővel szemben felelős azért, hogy az eladott cikk megfelel a vételi szerződésnek, különösen, hogy hibátlan.

7.3. Ha a termék a vásárló általi átvételkor nem felel meg a vételi szerződésnek a vevőnek jogában áll, hogy indokolatlan késedelem nélkül visszajuttassa a terméket az adásvételi szerződésben szereplő címre, ahol kérheti a cikk cseréjét, vagy ha ez nem lehetséges, a vételár visszatérítését.

7.4. A Vevőnek az eladó hibáiból fakadó jogait, beleértve az Eladó jótállási felelősségét, a Vevő az eladó címén gyakorolja.

8. A SZERZŐDŐ FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1. A vevő az áruk teljes vételárának megfizetésével megszerzi az áruk tulajdonjogát.

8.2. Az Eladót a Vevővel szemben a Ptk. 53a. §-ának (1) bekezdése értelmében semmilyen magatartási kódex nem köti.

9. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME ÉS A KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK KÜLDÉSE

9.1. A Vevő vállalja a következő személyes adatok feldolgozását: név és vezetéknév, otthoni cím, azonosító szám, adószám, e-mail cím és telefonszám (a továbbiakban együttesen: “személyes adatok”).

9.2. A Vevő beleegyezik abba, hogy a személyes adatokat az eladó feldolgozza az adásvételi szerződés szerinti jogok és kötelezettségek megvalósítása, valamint az információk és a kereskedelmi kommunikáció az eladó számára történő továbbítása céljából.

9.3. A személyes adatokat határozatlan ideig kezeljük. A személyes adatokat elektronikusan, automatizált módon, vagy nyomtatott formában, nem automatizált módon dolgozzák fel.

9.4. A Vevő tudomásul veszi, hogy az eladóval kapcsolatos személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulását visszavonhatja az eladó címére kézbesített írásbeli értesítéssel.

9.5. Ha a Vevő úgy gondolja, hogy az eladó vagy az adatfeldolgozó a személyes adatait nem megfelelően dolgozza fel, és ellentétes a törvényben előírottakkal, különösen ha a személyes adatok pontatlanok a feldolgozásuk célja szempontjából, kérheti adatai törlését, vagy módosítását.

9.6. A Vevő vállalja, hogy az eladó termékeivel, szolgáltatásaival vagy üzletével kapcsolatos információkat megkapja a Vevő e-mail címére, és vállalja továbbá, hogy kereskedelmi üzeneteket kap az Eladótől a Vevő e-mail címére.

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.1. Ha a weboldal használatához kapcsolódó vagy a beszerzési megállapodással kapcsolatos jogviszony nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatot a magyar jog szabályozza. Ez nem érinti a fogyasztók általánosan kötelező érvényű jogszabályok által biztosított jogait.

10.2. Az adásvételi szerződést, beleértve a feltételeket, az eladó elektronikus formában archiválja, és az eladó számára elérhető.

10.3. Az eladó elérhetőségei: kézbesítési cím Calypso Health & Beauty Kft, 1067 Budapest, Eötvös u. 35., +36204950205, info@vitalo.hu